سیستم برگزاری آزمون فرادید

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مشاهده اطلاعات و توضیحات

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین دانشگاه علوم پزشکی یاسوج


این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری آزمونهای آنلاین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد

 

آزمونهای PMP

Patient management Problem

بیشتر...
 

آزمونهای KF

Key Features Problems

بیشتر...
 

آزمونهای تستی

2 تا 9 گزینه

بیشتر...
 

آزمونهای EMQs

Extended Matching Questions

بیشتر...