سیستم برگزاری آزمون فرادید

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مشاهده اطلاعات و توضیحات
1400/03/31 00:00
راهنمای استفاده از قابلیت بازگشت به سوالات در حین آزمون
1400/04/05 00:00
قابل توجه دانشجویان دانشکده پزشکی
1400/04/15 00:00
دانشجوی گرامی لطفا جهت شرکت در آزمون پایان ترم که به صورت مجازی برگزار میگردد به نکات زیر توجه فرمایید: