سیستم برگزاری آزمون فرادید
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
About Product- Version:
1400/03/31 00:00
راهنمای استفاده از قابلیت بازگشت به سوالات در حین آزمون
1400/03/31 00:00
شماره تلفن های ضروری مرکز آزمون و آموزش مجازی و دانشکده ها جهت پاسخگویی
1400/04/05 00:00
قابل توجه دانشجویان دانشکده پزشکی
1400/04/15 00:00
دانشجوی گرامی لطفا جهت شرکت در آزمون پایان ترم که به صورت مجازی برگزار میگردد به نکات زیر توجه فرمایید:
1400/09/23 00:00
اطلاعیه در خصوص جشنواره هدهد